Синергия от
Бизнес и Технолигии

Услуги по управление на прокета ви

Задача, която решихме с услиги за управление на прокети

Уеднаквяване на управлението

Благодарение на CRM системата получавате цялата информация за процеса на разработка, като всички статистически данни се поддържат актуални, за да можете да проследите напредъка и да правите промени по всяко време.

Управление на проекти

Мениджърът на вашия проект ще ви помага да сте наясно във всеки етап от разработката, ще осигури гладък комуникационен процес и ще гарантира навременното изпълнение.

Индустрии, за които сме разработвали

E-commerce/Retail

Електронна търговия/

Търговия на дребно

Education

Образование

Entertainment

Развлечения

Financial Technologies

Финансови технологии

Food Industry

Производство

Healthcare/Telemedicine

Здравеопазване/Медицина

Logistics

Логистика

On-demand services

Услуги по заявка

Property management

Управление на имоти

Shared Economy

Споделена икономика

Travel/Tourism

Туризъм/Пътуване