Синергия от
Бизнес и Технолигии

Дигитализацията в здравеопазването е в полза на

фармацевтиката
здравеопазване
бизнес медицинско оборудване
болници/клиники
дентални кабинети

Какво предлагаме на здравните институции

Предизвикателства в здравната индустрия

Как да повишим ефективността на здравните услуги и да съкратим времето за чакане?

Разгледайте

Как да подобрим управлнието на наличностите и доставките?

Разгледайте

Как да подобрим работния процес?

Разгледайте

Как да предотвратим човешки грешки в здравеопазването?

Разгледайте

Как да предоставяме здравни услуги от разстояние (COVID-19?)

Разгледайте

Как да управляваме здравни грижи при нужда?

Разгледайте

Как да общуваме и обучаваме лекари от разстояние?

Разгледайте

Какво предлагаме на здравните институции

1

Как да повишим ефективността на здравните услуги, да спрем да губим пациенти и да съкратим времето за чакане?

Много клиники все още се борят с проблеми като ненужна документация, дълги опашки/опашки в чакалните и т.н. Оптимизирането на ефективността е предизвикателство с висок приоритет за здравните институции. Можете да рационализирате процесите от рецепцията до операциите по фактуриране с помощта на цифровизацията.

Ето списъка с нещата, които можем да предложим:

 • Записване на час онлайн
 • Здравни досиета на пациенти
 • Комуникация в реално време с мобилни приложения
 • Профили на лекари и работно време
 • История на плащанията
 • Шаблони за имейли
 • Предваритено планиране на кампании
 • Автоматични отговори
 • SMS кампании и известия
boost the efficiency
2

Как да подобрим управлението на наличностите и доставките?

Използването на различни системи за проследяване на доставки и доставчици е доста трудна задача. Разработването на персонализирано единично решение за наблюдение и прогнозиране на нуждите от запаси и избягване на разточителни доставки е много полезно.

Ето списък с функции, които можем да предложим:

 • Управление на запасите от лекарства
 • Управление на запасите от обурудване
 • Управление на доставчиците
 • Генериране на фактури
 • Докладване
boost the efficiency
3

Как да подобрим работния процес?

Управлението на пациентите и получаването на застрахователни плащания е доста трудоемка задача. Затова предоставянето на навременна и изчерпателна информация на съответните специалисти е жизненоважно.

Ето списъка с функции, които можем да предложим:

 • Осигурителни документи
 • Гъвкави механизми за докладване
 • Вътрешни комуникационни канали
 • Актуализирана информация в реално време
boost the efficiency
4

Как да предотвратим човешки грешки в здравеопазването?

Статистиката на медицинските грешки, дължащи се на човешки фактор, е впечатляваща - 1 от 7 пациенти се е сблъсквал с това: изгубени лабораторни резултати и записи, объркана диагноза, нечетливи рецепти - всичко това може да бъде разрешено с помощта на електронни здравни досиета.

Ето и удобните модули

 • Медицинска история на пациента
 • Лабораторни резултати
 • Данни за алергии
 • Тестове и рецепти
 • Лична информация за пациента
5

Как да предоставяме здравни услуги от разстояние?

Телемедицината (известна още като телездраве) е провеждане на аудио/видео консултации онлайн или по заявка и набира все по-голяма популярност. Има много хора, които просто нямат време или нямат възможност да дойдат лично в лечебното заведение. Така че възможността да получите квалифицирана консултация от лекар е жизненоважна.

Ето нещата, които трябва да имате предвид:

 • Провеждане на онлайн среща
 • VoIP интеграция
6

Как да управляваме и предоставяме здравни грижи при поискване?

Хората стават все по-мобилни. В гигантската икономика глобалните номади се нуждаят от повече свобода и гъвкавост при намирането на специалисти, които отговарят на техните изисквания. Имаме опит в разработването на мобилни приложения за здравни услуги при поискване.

Ето някои полезни функции:

 • Профили на лекари
 • Известие до лекарите в реално време
 • Сметка на лекаря
 • Сметка на пациента
 • Управление на срещи
7

Как да общуваме и обучаваме лекарите от разстояние?

Разширената реалност позволява създаване на учебно изживяване без допълнително оборудване. Дръжте персонала си на върха на текущия напредък в здравеопазването с помощта на AR приложения.

 • Хирургическа визуализация
 • Симулация на заболяване
 • 3D моделиране и рекунструкция