Синергия от
Бизнес и Технолигии

УСЛУГИ, КОЙТО ПРЕДОСТАВЯМЕ

Задачи, които решихме с онлайн маркетингови услуги

Конкурентно предимство

Бъдете първата опция, която купучавите ще откриват, когато търсят продавач/доставчик. Покажете се над вашите конкуренти в търсачките с on-site и off-site оптимизация.

Увеличаване на клиентската база

Изберете вашата целева аудитория и изразходвайте маркетинговия бюджет ефективно. Разширете списъка си с клиенти с целевата аудитория на Facebook.

Увеличаване на приходите

Увеличете приходите си с подходящи стратегии за пренасочване, настройвайки анализа на Google за електронна търговия и Facebook Commerce. Увеличете целевия трафик с реклами от Google и други медийни реклами с нашите услуги за дигитален маркетинг.

Нашият процес

Индустрии, за които сме разработвали

E-commerce/Retail

Електронна търговия/

Търговия на дребно

Education

Образование

Entertainment

Развлечения

Financial Technologies

Финансови технологии

Food Industry

Производство

Healthcare/Telemedicine

Здравеопазване/Медицина

Logistics

Логистика

On-demand services

Услуги по заявка

Property management

Управление на имоти

Shared Economy

Споделена икономика

Travel/Tourism

Туризъм/Пътуване