Синергия от
Бизнес и Технолигии
>

Ние осигуряваме

Технологии, които използваме

Вие заслужавате най-доброто и го получавате с нас. Авангардните инструменти, които използваме, позволяват предоставянето на стабилни и конкурентни мобилни приложения, които ще стимулират вашия бизнес.

Облачни изчисления:

AWS, GCP, Rackspace

Управление на контейнери:

Docker, Swarm, Kubernetes, DC/OS

Непрекъсната интеграция и изграждане:

Gitlab, Jenkins, Bamboo

Мониторинг:

Nagios, Grafana, Datadog, PagerDuty

Сеч:

ELK, Datadog, Fluentd, Prometheus

Инфраструктурата като код:

Ansible

Задачи, които сме решили с DevOps и облачни услуги

Разрастване на бизнеса

Развивайте продуктите си органично и при поискване с облачни мащабируеми ресурси.

See Our Works
Конкурентно предимство

Използвайте облачно управялвани услуги, за да предоставите бързи и качествени услуги.

See Our Works
Спестяване на разходи

Намелете разходите за инфраструктура, чрез оптимизиране на натоварването и използване на техники за мащабиране.

See Our Works
Подобрение и автоматизация

Използвайте непрекъсната интеграция и ефективни канали за доставка, за да съкратите цикъла на разработка и да подобрите качеството.

See Our Works
уеднаквяване на управлнието

Съхранявайте вашата инфраструктура в код за лесно управление, контрол и настройка.

See Our Works

DevOps и облачни практики, които предлагаме

Индустрии, за които сме разработвали

E-commerce/Retail

Електронна търговия/

Търговия на дребно

Education

Образование

Entertainment

Развлечения

Financial Technologies

Финансови технологии

Food Industry

Производство

Healthcare/Telemedicine

Здравеопазване/Медицина

Logistics

Логистика

On-demand services

Услуги по заявка

Property management

Управление на имоти

Shared Economy

Споделена икономика

Travel/Tourism

Туризъм/Пътуване