Синергия от
Бизнес и Технолигии

Дигиталните решения са полезни за

ЛИЧНО ОБУЧЕНИЕ
УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ
СТАРТЪПИ
ВЪТРЕШНО ОБУЧЕНИЕ
КУРСОВЕ

ПЛАТФОРМИТЕ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ СА

Персонализирана система за обучението

Вземете индивидуални решения за вашите онлайн училища, за да управлявате бизнеса и да осигурите гладко образователно изживяване за ученици и студенти от всякаква специалност.

Софтуер за училищно управление и администриране

Автоматизирайте тежката работа и създайте индивидуални планове за обучение с решения за електронно обучение.

Създадени по поръчка платформи за електронно обучение

Продайте вашите образователни курсове, за да монетизирате вашите знания/умения и опит на вашия собствен мащабируем пазар за електронно обучение.

Мобилни приложения за обучение по заявка

Създавайте гъвкави и атрактивни дизайни, за да ангажирате обучаемите с образователни приложения за iOS и Android. Преобразувайте сухия книжен материал в интерактивно преживяване с 3D и геймификация на учебния опит.

Предизвикателства в индустрията за електронно обучение

Как да повишим ефективността на образователните услуги и да запазим лоялността на учениците?

Разгледай

Как да привлечем най-добрите кадри?

Разгледай

Как да улесним електронното обучение на учителите?

Разгледай

Как да улесним финансовите операции?

Разгледай

Как да наблюдавате напредъка и ефективността?

Разгледай

Въпроси, адресирани от
клиенти:

1

Как да повишим ефективността на образованието и да задържим вниманието на учениците?

Решението за електронно обучение може да помогне за организиране на предварителни тестове, управление на графици и оставяне на отзиви.

Ето списъка с нещата, които можем да предложим:

 • Онлайн класове
 • Сесии на живо
 • Студентски акаунти
 • Ръководство на преподаватели
 • Домашни задачи
 • Управление на графика
 • Преглед на класове и преподаватели
 • Генериране на тестове
 • Пресонализиране на задачите според нивото
 • Известия
 • Отчети и анализи
 • Препоръки
 • Промоционални кампании
 • Библиотека с учебни материали
 • Дискусионни табла
 • Групови задачи
Show more Show less
2

Как да привлечем най-добрите кадри?

LMS и CRM системите за онлайн училища и курсове предоставят най-лесния начин за проследяване на натоварването, подреждане на материала и изчисляване на заплатите. Така, заедно с предимствата на дистанционната работа, най-квалифицираните учители ще искат да участват в процеса на дистанционно обучение. Многоетапни онлайн интервюта за оценка на уменията на потенциалните учители могат да бъдат направени с аудио презентации, за да се определи тяхната опитност.

Ето списъка с нещата, които можем да предложим:

 • HRM модул
 • Видеоконферентна връзка
 • Бонус система
 • Система за препращане
 • Адаптация за начинаещи
 • Редовно обучение на служителите
 • Обучение на персонал във филиал
 • Сертификация
 • Подготовка на кадрови резерв
 • Създаване на единна вътрешна база от знания
 • Обучение на партньори и клиенти
Show more Show less
3

Как да улесним електронното обучение на учителите?

Софтуерът за управление и администриране на училище е решение за електронно обучение на учители за премахване на досадната документация и увеличаване на ангажираността на учениците.

Ето някои модули, които можем да предоставим:

 • Водене на отчетност
 • Видео конференции, чатове и споделени бели дъски
 • Генериране на график
 • Справки и анализи
 • Доклади за отсъствия
 • Автоматизирани тестови проверки
 • Домашни задачи
 • Табла за управление
 • Видео съдържание
 • Известия
 • Чатове
 • Онлайн управление на оценки
 • Управление на дисциплината
 • Ролеви достъп
Show more Show less
4

Как да улесним финансовите операции?

Счетоводните модули автоматизират много финансови процеси и елиминират човешкия елемент.

Модулите, които можем да предоставим:

 • Управление на преподаватели
 • Автоматизирано изчисление на заплатите
 • Бонуси
 • Финнасови отчети и анализи
 • Управление на типа отпуск (болничен, лични дни)
 • Онлайн плащания
 • Таксуване
Show more Show less
5

Как да наблюдавате напредъка и ефективността

Дистанционното обучение изисква данните да бъдат структурирани и достъпни при поискване във всяка минута. Администрацията, учителите и учениците трябва да разполагат с информация за напредъка, представянето и натоварването на учителите.

Ето списък с функции, които можем да предложим:

 • Присъствени записи
 • Генериране на сертификат
 • Личен акаунт за учители
 • Личен акаунт за ученици/студенти
Show more Show less