Синергия от
Бизнес и Технолигии

Ние даряваме 1% за планетата - 100% за хората и природата.

Отделяме 1% от годишните си продажби в подкрепа на екологични каузи. През последните години финансираме и лично се включваме в залесяването с подходящи за съответните райони дървесни видове.

Каузи, които подкрепяме

капачки за бъдеще
Капачки за бъдеще

Инициатива за събиране на капачки и даряването им с цел закупуване на неонатална линейка.

да изчистим българия заедно
Да изчистим България заедно

Инициатива за почистване от битови и строителни отпадъци, а също и ежедневна грижа към средата, в която живеем.